Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Nezaradene
  2. >
  3. XXV. výročie SLK

XXV. výročie SLK

Slovenská lekárska komora oslávila XXV. výročie svojho znovuzaloženia 25. septembra 2015 v hoteli Double Tree by Hilton v Košiciach medzinárodnou konferenciou pod názvom "Postavenie a kompetencie komôr v Slovenskej republike a v Európskej únii", ktorá pokračovala slávnostným večerom v Dome umenia v Košiciach.

Medzinárodnú konferenciu otvoril prezident SLK MUDr. Marian Kollár. Medzi prítomnými bolo niekoľko vzácnych hostí zo zahraničia: prezidentka CPME Dr. Katrín Fjeldsted, prezident Maďarskej lekárskej komory Dr. István Éger, prezident Holandskej lekárskej komory (KNMG) prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag, PHD, viceprezident  Českej lekárskej komory MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD. a členka Výboru Chorvátskej lekárskej komory pre medzinárodnú spoluprácu Dr. Marija Perić, PH.D.

 

Pod moderátorskou taktovkou predsedu Zahraničného výboru SLK MUDr. Pavla Oravca na konferencii so svojimi príspevkami vystúpili prezident SLK MUDr. Marián Kollár, člen Zahraničného výboru MUDr. Jozef Weber a zahraniční hostia.

Ich vystúpenia si môžete pozrieť tu:
1. MUDr. Jozef Weber: Úloha lekárskych komôr v Európe
2. Dr. Katrín Fjeldsted: Medical Associations and the Healthcare System – A European Perspective (Lekárske komory a systém zdravotníctva z európskej perspektívy); ppt prezentácia
3. MUDr. Marian Kollár: XXV. výročie Slovenskej lekárskej komory; ppt prezentácia
4. Dr. István Éger: The role of the medical chamber in the health care system of Hungary (Úloha lekárskej komory v maďarskom systéme zdravotníctva); ppt prezentácia
5. prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag, PHD: The position  of the Royal Dutch Medical Association in the health care system of the Netherlands (Úloha lekárskej komory v holandskom systéme zdravotníctva)
6. MUDr. Zdeněk Mrozek, PhD.: Úlohy a povinnosti lekárskych komôr pri usporiadaní a riadení zdravotníctva v Českej republike (The roles and responsibilities of medical associations in the management and organization of health care in the Czech Republic); ppt prezentácia

fotogaléria: Postavenie a kompetencie komôr v Slovenskej republike a v Európskej únii
Slávnostná časť programu pokračovala o 18:00 hod. v Dome umenia. Večerom nás sprevádzala moderátorka Aneta Parišková.

Slávnostného večera sa zúčastnili aj mnohí bývalí vrchnolní predstavitelia SLK a ďalší vážení hostia: bývalý prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Ladislav Petričko, niekdajší viceprezident SLK MUDr. Ladislav Gerlich, bývalí riaditelia sekretariátu SLK MUDr. Vladimír Savčenko a MUDr. Eduard Kováč, predchádzajúci prezident SLK doc. MUDr. Milan Dragula, CSc., mim. prof., prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, electprezident Slovenskej komory zubných lekárov MUDr. Igor Moravčík, viceprezident Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov Ing. Michal Farkaš, viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska MUDr. Igor Pramuk, MPH, MSc., čestný prezident Asociácie súkromných lekárov MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. a ďalší.

Hosťom sa v úvode prihovoril prezident SLK MUDr. Marian Kollár a po ňom Slovenskej lekárskej komore v mene zahraničných hostí zaželala všetko najlepšie prezidentka CPME Dr. Katrín Fjeldsted. Na vzrušujúcu históriu budovania komory si zaspomínal bývalý riaditeľ sekretariátu SLK MUDr. Vladimír Savčenko.
   

 

Za tónov Čajkovského Piano Concerto 1 B Flat Minor si ocenení prevzali z rúk prezidenta SLK ďakovné listy za záslužnú prácu pre komoru, plakety Slovenskej lekárskej komory za výnimočnú a záslužnú prácu v SLK a najvyššie ocenenie SLK – Cenu profesora Makaia.

Ďakovný list za záslužnú prácu pre komoru pri príležitosti XXV. výročia SLK Rada SLK udelila:
MUDr. Miroslavovi Baníkovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory Prešov
MUDr. Romanovi Benedikovi, CSc. - na návrh Regionálnej lekárskej komory Košice
MUDr. Andrejovi Havrillovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory  Prešov
MUDr. Dane Jurečkovej, PhD. - na návrh Regionálnej lekárskej komory  Košice
MUDr. Gabriele Kolátorovovej - na návrh Regionálnej lekárskej komory Bratislava
MUDr. Petrovi Makarovi, MPH - na návrh Regionálnej lekárskej komory Prešov
Daniele Resutíkovej – bývalej riaditeľke sekretariátu Slovenskej lekárskej komory na návrh Rady Slovenskej lekárskej komory
MUDr. Dušanovi Rybárovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica
MUDr. Dušanovi Smolkovi, MPH - na návrh Regionálnej lekárskej komory Bratislava
MUDr. Jurajovi Staškovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory Prešov
MUDr. Tiborovi Tibenskému - na návrh Regionálnej lekárskej komory Trnava


Plaketu Slovenskej lekárskej komory za výnimočnú a záslužnú prácu v SLK pri príležitosti XXV. výročia SLK Rada SLK udelila:
MUDr. Eve Bérešovej - na návrh Regionálnej lekárskej komory Prešov
m. prof. MUDr. Milanovi Dragulovi, PhD. - na návrh Regionálnej lekárskej komory Žilina
MUDr. Jurajovi Hanzenovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory Bratislava   
MUDr. Róbertovi Rolandovi - na návrh Regionálnej lekárskej komory Košice
MUDr. Kataríne Šimovičovej - na návrh Regionálnej lekárskej komory Bratislava
MUDr. Dagmar Takácsovej - na návrh Regionálnej lekárskej komory  Košice
MUDr. Zuzane Teremovej - na návrh Regionálnej lekárskej komory Trenčín
MUDr. Jozefovi Weberovi  - na návrh Rady Slovenskej lekárskej komory

Čestné členstvo v Slovenskej lekárskej komore za dlhoročnú činnosť právneho poradcu komory udelila Rada SLK JUDr. Ondrejovi Škodlerovi.

Najvyššie vyznamenanie Slovenskej lekárskej komory – Cenu profesora Makaia sa Rada Slovenskej lekárskej komory rozhodla udeliť bývalému viceprezidentovi Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mikulášovi Buzgóovi, in memoriam, za výnimočnú prácu a zásadný prínos pre Slovenskú lekársku komoru. Cenu prevzala manželka MUDr. Mikuláša Buzgóa MUDr. Mária Buzgóová a prítomní si MUDr. Buzgóa uctili minútou ticha.


profily jednotlivých ocenených nájdete tu      


Prezident SLK MUDr. Kollár a MUDr. Robert Roland predstavili publikáciu Lekári a ich SLK, ktorú do života uviedla prezidentka CPME Dr. Katrín Fjeldstad. 

pozrite sa, ako vyzerá publikácia Lekári a ich SLKJedným z dôležitých bodov programu slávnostného večera bolo aj podpísanie Memoranda o vzájomnej   spolupráci medzi Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou lekárskou spoločnosťou. Za SLK Memorandum podpísal prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marián Kollár a za SLS prezident prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc.

text Memoranda o spolupráci medzi SLK a SLS

 

 


Oficiálnu časť slávnostného večera ukončil kultúrny program - šestica skladieb Franza Liszta v podaní sólistov Štátneho divadla Košice Júlie Grejtákovej, Tatiany Paľovčíkovej a Titusza Tóbisza.fotogaléria zo slávnostného večera v Dome umenia v Košiciach