Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. Nová UN bude v Ružinove, na Rázsochách vyrastie detská nemocnica!

Nová UN bude v Ružinove, na Rázsochách vyrastie detská nemocnica!

 

Namiesto Rázsoch Ružinov! Vláda dňa 29. mája 2024  odklepla, že nová univerzitná nemocnica bude v Ružinove a na Rázsochách bude postavená nová detská nemocnica. 

 

Národná univerzitná nemocnica v Bratislave dostala od vlády zelenú

 

Vláda Slovenskej republiky na dnešnom rokovaní (29. mája 2024) schválila materiál predložený Ministerstvom zdravotníctva SR, v zmysle ktorého bude Národná univerzitná nemocnica v Bratislave situovaná v mestskej časti Ružinov. Podľa schváleného uznesenia sa zároveň plánuje využiť lokalita na Rázsochách na výstavbu nového Národného ústavu detských chorôb. Obe riešenia vychádzajú z dostupných analýz, odborných rokovaní a zohľadňujú predovšetkým časovú a finančnú dostupnosť a efektivitu týchto zdravotníckych zariadení pre pacientov.

 

Vedenie ministerstva zdravotníctva projekty nemocníc ešte pred predložením na rokovanie vlády predstavilo poslancom NR SR, dekanom lekárskych fakúlt, stavovským organizáciám a združeniam pôsobiacim v zdravotníctve. Našim cieľom je po vyše 40 rokoch priniesť pacientom a zdravotníkom koncové moderné nemocnice 21. storočia,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Verím, že záujem celej odbornej i laickej verejnosti v zdravotníctve je rovnaký - v čo najkratšom čase a finančne čo najefektívnejšie doručiť pacientom a zdravotníkom z celého Slovenska konečne novú koncovú univerzitnú nemocnicu,“ dodala ministerka Dolinková. Po realizácii projektov budú mať pacienti všetkých vekových kategórii k dispozícii  najmodernejšie zdravotnícke zariadenia, ktoré budú súčasne slúžiť na vzdelávanie medikov a mladých lekárov a sestier.

 

Rozhodnutie rezortu zdravotníctva navrhnúť výstavbu oboch nemocníc v daných lokalitách vychádza z architektonickej  štúdie spoločnosti Amberg Engineering Slovakia s.r.o. Architektonická štúdia odhaduje  pri Národnej univerzitnej nemocnici v Bratislava a Národnom ústave detských chorôb ukončenie výstavby do konca roku 2031. Univerzitná nemocnica by v zrekonštruovanej časti a novovybudovanej mala k dispozícii 1015 lôžok a v Bratislave by bolo celkovo 1800 lôžok. Nový detský ústav poskytne lôžka pre 446 pacientov.

 

Národná univerzitná nemocnica v Bratislave

Bratislava - mestská časť Ružinov adaptuje a využije projekt Rázsochy

Lokalita v Ružinove je ľahko dostupná rôznymi spôsobmi dopravy vrátane verejnej hromadnej dopravy, cyklistiky, peších prechádzok, ale aj automobilovej dopravy cez diaľnicu. Dostupnosť je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o vhodnosti lokality.

S celkovou rozlohou 13,5 hektárov disponuje nemocnica v Ružinove veľkým pozemkom, ktorý je obklopený Ružinovskou ulicou zo severu, Poliklinikou Ružinov a jazerom z východu, školskými, predškolskými a športovými zariadeniami z juhu a Zimným štadiónom V. Dzurillu zo západu. Dopravné napojenie na nadradený dopravný systém pri plynulej premávke trvá len približne 7 minút. Plánované využitie územia je v súlade s mestským územným plánom.

Aktuálne dispozičné usporiadanie stavebných objektov nemocnice Ružinov nezabezpečuje dostatočný priestor pre optimalizáciu medicínskych a logistických procesov a efektívnu prevádzku. Ako optimálne pre súčasnú situáciu v zdravotníctve hlavného mesta sa ponúka rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej nemocnice.

 

Odporúča sa rekonštrukcia bloku D a jeho prispôsobenie na dlhodobú lôžkovú starostlivosť a dobudovanie novej nemocnice v priestore zimných štadiónov, ktorá bude s existujúcou nemocnicou prepojená mostom. Pri rekonštrukcii bloku D a jeho prispôsobení na dlhodobú lôžkovú starostlivosť a dobudovanie novej nemocnice v priestore zimných štadiónov sa maximálne využije vypracovaná dokumentácia. Tým sa umožní umiestnenie tejto časti nemocnice v samostatnej budove s priamym prístupom k vonkajšiemu prostrediu a zelenej ploche, a zároveň  toto riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu poskytovaných služieb a pohodlie pre pacientov a to všetko pri maximálne efektívnom využití verejných finančných prostriedkov.

Navrhovaná lokalita zároveň disponuje priestorom na vybudovanie vzdelávacieho zázemia formou campusu tak, ako bola navrhnutá v lokalite Rázsochy.  V   súvislosti   so   vzdelávaním   novej   generácie zdravotníkov   je   totiž potrebné   zabezpečiť   moderné   a   inovatívne   priestory   nielen   na   liečbu pacientov, ale aj na vzdelávanie medikov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov.

 

Národný ústav detských chorôb

Bratislava – Rázsochy, je adaptáciou existujúceho medicínskeho konceptu NÚDCH do súčasného projektu Rázsochy.

Lokalita Rázsochy je územím historicky určeným pre výstavbu nemocnice, pričom v priamej blízkosti sa nenachádzajú žiadne okolité stavby a objekty.  Územie je napojené na mestský okruh a diaľnicu, ktorá prechádza celým mestom. Výstavba takéhoto národného ústavu by umožnila centralizáciu vybranej vysoko špecializovanej pediatrickej medicíny na Slovensku, zohľadniť trendy detskej medicíny a nadčasového konceptu poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s ďalšími rezortmi hľadá vhodné zdroje a alternatívy financovania projektov. Zároveň bude potrebné predložiť na rokovanie vlády koncepcie rozvoja koncových zdravotníckych zariadení, štúdie uskutočniteľnosti a vykonať všetky kroky k realizácii investičného zámeru výstavby.

 Zdroj: Tlačová správa MZ SR