Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Trnava

Rokovanie orgánov RLK Trnava


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
Zhromaženie delegátov  
Rokovanie orgánov RLK Trnava

 

PREZÍDIUM RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter - prezident
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan PhD. - viceprezident
 • MUDr. Bajer Miroslav - člen
 • MUDr. Sloboda Igor - člen
 • MUDr. Račková Petra - členka

 


RADA RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter - prezident
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan, PhD.
 • MUDr. Sloboda Igor
 • MUDr. Jurgová Eva
 • MUDr. Bajer Miroslav
 • MUDr. Račková Petra
 • MUDr. Matusová Mária
 • MUDr. Ztatoš Andrej
 • MUDr. Stuller Peter

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trnava

 • MUDr. doplníme – predseda
 • MUDr. Maček Vladimír
 • MUDr. Tašká Alena
 • MUDr. Nagy Vidor
 • MUDr. Mlynáriková Vanda
 • MUDr. Kučma Martin
 • MUDr. Császárová Eva
 • MUDr. Vrancová Ivana

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Trnava

 • MUDr. Pekarovič Peter
 • Prof. MUDr. Bartošovič Ivan PhD.
 • MUDr. Jurgová Eva CSc.
 • MUDr. Sloboda Igor
 • MUDr. Račková Petra
 • MUDr. Matusová Mária

 


ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Trnava

 • MUDr. Bajer Miroslav
 • prof. MUDr. Bartošovič Ivan PhD
 • MUDr. Balážová Mária
 • MUDr. Bognárová Eva
 • MUDr. Cisárová Lenka
 • MUDr. Császárová Alžbeta
 • MUDr. Cvik Marián
 • MUDr. Drotárová Jolana
 • MUDr. Drotár Miroslav
 • MUDr. Feher Blažej
 • MUDr. Feldmár Tibor
 • MUDr. Gajdoš Milan
 • MUDr. Hajdúk Ondrej
 • MUDr. Hlinka Jozef
 • MUDr. Chomča Ervín
 • MUDr. Chudá Marta
 • MUDr. Jurgová Eva CSc.
 • MUDr. Kadličková Alena
 • MUDr. Krištofovičová Adriana
 • MUDr. Kramár Branislav
 • MUDr. Krčméry Vladimír
 • MUDr. Kopáčik Marek
 • MUDr. Kopecká Iveta
 • MUDr. Krpčiar Milan
 • MUDr. Maček Vladimír
 • MUDr. Matusová Mária
 • MUDr. Moro Mário
 • MUDr. Mlynáriková Vanda
 • MUDr. Nagy Vidor
 • MUDr. Nosálová Nadežda
 • MUDr. Paušek Miloš
 • MUDr. Pekarovič Peter
 • MUDr. Pobiecka Alena
 • MUDr. Račková Petra
 • MUDr. Rohoňová Katarína
 • MUDr. Slezák Peter
 • MUDr. Sloboda Igor
 • MUDr. Slobodová Erika
 • MUDr. Stuller Peter
 • MUDr. Tašká Alena
 • MUDr. Tuchyňová Alena
 • MUDr. Vajda Emóke
 • MUDr. Vermes Andrej
 • MUDr. Zlatoš Andrej
 • MUDr. Železkovová Jarmila

 


Rokovanie orgánov RLK Trnava

 

 • Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Trnava

 

            Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Trnava zo dňa 13.12.2023

           - Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Trnava zo dňa 27.11.2019

           - Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Trnava zo dňa 27.11.2018

           - Zápisnica zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov RLK Trnava zo dňa 22.11.2017

 

 • Rokovania Prezídia RLK Trnava

 

        - Zápisnica z rokovania Prezídia RLK Trnava zo dňa 5.2.2018

 

 • Rokovania Rady RLK Trnava

           2023

         -Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 21.6.2023 -TU

 

          2022

        - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 16.6.2022

 

            2021

          Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 1.7.2021

        

           2020

          Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 1.7.2020

 

            2019

          - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 16.10.2019

          - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 20.6.2019

 

           2018

          - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 27.11.2018

          - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 6.6.2018

 

           2017

          - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 22.11.2017 - 1.  časť

                 - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 22.11.2017 - 2.  časť

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 27.9.2017

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Trnava zo dňa 18.5.2017