Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Kontakty
  2. >
  3. Užitočné internetové stránky

Užitočné internetové stránky


 

Ministerstvá SR
     
Ministerstvo zdravotníctva SR   

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Komory združujúce pracovníkov v zdravotníctve
      
Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská lekárnická komora

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov


Zdravotné poisťovne 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. 

UNION, a. s. 


Organizácie na Slovensku
 

Lekárske odborové združenie - LOZ 

Asociácia nemocníc Slovenska 

Slovenská lekárska spoločnosť 

Zväz ambulantných poskytovateľov

Asociácia súkromných lekárov SR 

Slovenská lekárska únia špecialistov 

Asociácia na ochranu práv pacientov SR 

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou                     

Úrad verejného zdravotníctva SR

Národné centrum zdravotníckych informácií 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

Akreditačná rada Slovenska CME

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva

Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pre deti so zdravotným postihnutím 

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT 


Organizácie vo svete 
   
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) 

Stály výbor európskych lekárov  (CPME)

Európska asociácia nemocničných lekárov (AEMH)

Európska federácia lekárov zamestnancov (FEMS)


Zahraničné lekárske komory
 
Die Österreichische Ärztekammer - Rakúska lekárska komora 

Česká lékařská komora 

Bundesärztekammer - Nemecká lekárska komora 

Irish Medical Council - Írska lekárska komora

Magyar Orvosi Kamara - Maďarská lekárska komora 

Naczelna Izba Lekarska - Poľská lekárska komora 

Zdravniška zbornica Slovenije - Slovinská lekárska komora

Hrvatska liječnička komora - Chorvátska lekárska komora

The General Medical Council - Britská lekárska komora

Association Belge des Syndicats Médicaux - Belgická lekárska komora 

Sveriges läkarförbund - Švédska lekárska komora

Lægeforeningen - Dánska lekárska komora

Den Norske Legeforening - Nórska lekárska komora 

Suomen Lääkärilitto - Fínska lekárska komora

Ordem dos Médicos - Portugalská lekárska komora 

American Medical Association - Americká lekárska komora

Medical Council of Canada - Kanadská lekárska komora  


Ďalšie zaujímavé linky

Národný onkologický inštitút

Zoznam zdravotníckych zariadení