Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Dokumenty SLK

Zverejňovanie dokumentov


Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

Vnútorné predpisy SLK

Stratégia SLK do roku 2020

Dôležité tézy SLK

Rozpočet SLK

Vzdelávanie

Licencie


 

Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

- aktualizovaná Koncepcia zdravotníctva SR z pohľadu SLK

- prílohy ku Koncepcii zdravotníctva z pohľadu SLK nájdete TU

- samostatnú infografiku v pdf formáte nájdete TU.


Vnútorné predpisy SLK

- Disciplinárny poriadok SLK 2023

- Štatút SLK - novelizovaný na XXXVII. Sneme SLK 01.10.2022

Disciplinárny poriadok SLK - novelizovaný na XXVII. mimoriadnom Sneme SLK 20.10.2012

Hospodársky poriadok SLK - novelizovaný na XXVI. Sneme SLK 01.06.2012

Rokovací poriadok SLK - novelizovaný na XXXVII. Sneme SLK 01.10.2022

- Volebný poriadok -  Aktualizovaný Volebný poriadok SLK 2023 TU


Stratégia SLK do roku 2020

Stratégia SLK do roku 2020


Dôležité tézy SLK

- DEKLARÁCIA - SPOLOČNE A ODBORNE ZA PACIENTA (11.2.2020)

Úlohy a ciele SLK na zabezpečenie postavenia lekára v ambulantnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - MUDr. M. Kollár

LSPP včera, dnes, zajtra? - MUDr. Z. Teremová

Implementačná stratégia - systém integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti - MUDr. J. Weber

- Tieto tézy odzneli na XXIX. Sneme SLK. 

V prípade, že máte k uvedeným tézam pripomienky a návrhy, neváhajte nám ich prosím zaslať na adresu sekretariat@lekom.sk.


Rozpočet SLK

- Hospodárenie SLK v roku 2021

- Hospodárenie SLK v roku 2020

- Hospodárenie SLK v roku 2019

Hospodárenie SLK v roku 2018

Hospodárenie SLK v roku 2017

Hospodárenie SLK v roku 2016

Hospodárenie SLK v roku 2015

Hospodárenie SLK v roku 2014

Hospodárenie SLK v roku 2013

Hospodárenie SLK v roku 2012

Hospodárenie SLK v roku 2011

Hospodárenie SLK v roku 2010

Hospodárenie SLK v roku 2009

Hospodárenie SLK v roku 2008

Hospodárenie SLK v roku 2007

Hospodárenie SLK v roku 2006 

Hospodárenie SLK v roku 2005


Vzdelávanie

Smernica SLK a SLS pre ARS CME k sledovaniu a hodnoteniu jednorazových vzdelávacích aktivít


Licencie

Slovenska lekárska komora, ako stavovská organizácia lekárov si kladie za ciel' chrániť práva a záujmy svojich členov a všetkých lekárov v súvislosti so sporným určením zániku povinného sociálneho poistenia lekára ako samostatne zárobkovo činnej osoby a to zo strany Sociálnej poisťovne, v nadväznosti na právnu otázku postavenia lekára ako držiteľa licencie vydanej SLK pod § 68 ods. 1 písm. a) zákona c. 578/2004 Z. z. na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v povolaní lekár v príslušnom odbore (ďalej len ,,licencia L1A"). 

Viac informácií a kompletné stanovisko nájdete TU.