Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Trenčín

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Trenčín

 

PREZÍDIUM RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudolf - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Masaryk Juraj – viceprezident (predseda SRLK Trenčín)
 • MUDr. Fogašová Iveta – členka Rady SRLK Trenčín
 • MUDr. Buršík Pavol - predseda SRLK Považská Bystrica
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav - predseda SRLK Púchov

 


RADA RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudolf - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Masaryk Juraj – predseda SRLK Trenčín
 • MUDr. Fogašová Iveta – členka Rady SRLK Trenčín
 • MUDr. Buršík Pavol - predseda SRLK Považská Bystrica
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav - predseda SRLK Púchov
 • MUDr. Ráclavská Renáta - predsedkyňa SRLK Nové Mesto n/V.
 • MUDr. Repíková Miriam - SRLK Nové Mesto n/V.
 • MUDr. Cíbik Viliam PhD – predseda SRLK Ilava
 • MUDr. Bílik Vazil – predseda SRLK Prievidza

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trenčín

 • MUDr. Piačková Renáta - predseda
 • MUDr. Chudíková Vlasta - člen
 • MUDr. Chudý Ivan - člen
 • MUDr. Šimurka Pavol, PhD. - člen
 • MUDr. Bezecná Jana - člen
 • MUDr. Papšo Igor – člen
 • MUDr. Durdík Karol - člen

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Trenčín

 • MUDr. Lintner Rudolf MBA - prezident RLK
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav – SV pre legislatívu
 • MUDr. Perichtová Magdaléna – SV pre vnútorný život
 • MUDr. Štefanec František – SV pre zahraničie
 • MUDr. Bílik Vazil – SV pre vzdelávanie
 • MUDr. Teremová Zuzana
 • MUDr. Ehsan Noman

 


Rokovanie orgánov RLK Trenčín

 • Rokovanie Prezídia RLK Trenčín

 

 • Rokovanie Rady RLK Trenčín