Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Bratislava

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
   
Rokovanie orgánov RLK Bratislava

 

 

PREZIDENT RLK Bratislava

doc. MUDr. Marián Vician, CSc.

 


PREZÍDIUM RLK Bratislava

 • doc. MUDr. Marián Vician, CSc. - prezident
 • Prof.MUDr. Peter Šimko, CSc - viceprezident
 • MUDr. Miroslav Babiak
 • MUDr. Marián Haramia

 


RADA RLK Bratislava

 • doc. MUDr. Marián Vician, CSc.
 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • MUDr. Miroslav Babiak
 • MUDr. Marián Haramia
 • MUDr. Nora Majtánová, PhD.
 • MUDr. Peter Mikus, PhD.
 • MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
 • MUDr. Dominika Orendáčová
 • Prof. MUDr. Marián Vidiščák, PhD.

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Bratislava

 • Doc. MUDr. Soňa Balogová,PhD. - predsedníčka
 • MUDr. Monika Bartošová
 • MUDr. Jozef Dolník
 • MUDr. Martin Halmo
 • MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH
 • MUDr. Mojmír Kvačala
 • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Bratislava

 • MUDr. Miroslav Babiak
 • MUDr. Marian Kollár
 • MUDr. Peter Mikus, PhD.
 • MUDr. Soňa Ostrovská
 • MUDr. Miron Petrašovič, CSc.
 • Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 • MUDr. Katarína Šimovičová
 • Doc. MUDr. Marián Vician, CSc. - prezident RLK Bratislava
 • MUDr. Ernest Sivík - člen SV SLK pre legislatívu
 • MUDr. Dominika Orendáčová - členka SV SLK pre vzdelávanie
 • MUDr. Roman Váhovský - člen SV SLK pre vnútorný život
 • Prof.  MUDr. Marián Vidiščák, PhD. - člen SV SLK pre zahraničie

 

Rokovanie orgánov RLK Bratislava

 • Rokovanie Prezídia RLK Bratislava

 

 • Rokovanie Rady RLK Bratislava