Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. SLK
  2. >
  3. Vedecká rada

Vedecká rada

prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.

Predseda

Kontaktovať
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Podpredseda

Kontaktovať
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.
prof. MUDr. Andrej Černák, DrSc.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD
prof. MUDr. Ľudovít Danihel, PhD

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc.

Člen

Kontaktovať
doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
doc. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Tibor Pasminka
MUDr. Tibor Pasminka

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.
prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.

Člen

Kontaktovať
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc.

Člen

Kontaktovať
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.
doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Člen

Kontaktovať
doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.
doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ondrej Kusý
MUDr. Ondrej Kusý

Člen

Kontaktovať
Štatút Vedeckej rady