Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

ZOZNAM členov Sekcie mladých lekárov


 

 

MUDr. Marcel Hrebenár (predseda) - RLK Banská Bystrica

MUDr. Michaela Poláková - RLK Nitra

MUDr. Ivana Matejková - RLK Žilina

MUDr. Tibor Varga ml., PhD.,LL.M.,MBA.,MSc. - RLK Košice

MUDr. Dominika Orendáčová - RLK Bratislava 

MUDr. Jozef Žiak - RLK Trenčín

MUDr. Lukáš Ulbricht - RLK Prešov

MUDr. Illia Baranov - RLK Trnava