Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Prešov

Orgány


Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
Zhromaždenie delegátov  
   
Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2024 TU
Rokovanie orgánov RLK Prešov

 

PREZÍDIUM RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH – prezident RLK
 • MUDr. Eva Bérešová – viceprezidentka RLK
 • MUDr. Juraj Staško – člen (predseda SRLK Prešov)
 • MUDr. Peter Klein, MBA – člen
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – člen

 


RADA RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH – prezident
 • MUDr. Eva Bérešová – členka (predsedníčka SRLK Poprad)
 • MUDr. Juraj Staško – člen (predseda SRLK Prešov)
 • MUDr. Milan Ivanco – člen (predseda SRLK Humenné)
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – členka (predsedníčka SRLK Levoča)
 • MUDr. Peter Klein, MBA – člen
 • MUDr. Barbora Kmečová – člen (predseda SRLK Stará Ľubovňa)
 • MUDr. Marcel Litavec – člen (predseda SRLK Bardejov)
 • MUDr. Patrik Jakubek – člen (predseda SRLK Vranov nad Topľou)

 


KONTROLNÝ VÝBOR RLK Prešov

 • MUDr. Mikuláš Ilčin – predseda
 • MUDr. Miroslav Baník – člen
 • MUDr. Daniela Tarbajovská – členka
 • MUDr. Andrea Čákyová – členka
 • MUDr. Štefan Repka – člen
 • MUDr. Vladimír Filip – člen
 • MUDr. Gabriel Kleban – člen

 


DELEGÁTI SNEMU RLK Prešov

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Kristína Nemcová
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Eva Bérešová 
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Juraj Beniak (od 28.9.2023)
 • MUDr. Štefan Repka
 • MUDr. Andrea Čákyová

 


ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Prešov

 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Miroslav Baník
 • MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
 • MUDr. Peter Gazdík
 • MUDr. Štefan Hudačko
 • MUDr. Jozefa Jurigová
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Anton Leško
 • MUDr. Peter Oríšek
 • MUDr. Ivan Perečinský
 • MUDr. Rudolf Smik
 • MUDr. Daniela Tarbajovská
 • MUDr. Peter Zbojovský
 • MUDr. Michaela Petríková
 • MUDr. Mikuláš Ilčin
 • MUDr. Marcel Litavec
 • MUDr. Vladimír Filip
 • MUDr. Petr Klimek
 • MUDr. Helena Leščišinová
 • MUDr. Eva Bérešová
 • MUDr. Juraj Beniak
 • MUDr. Jaroslav Grochola
 • MUDr. Ivan Hlinka
 • MUDr. Martin Lajoš
 • MUDr. Marián Raučina 
 • MUDr. Alica Sekanová
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.
 • MUDr. Ján Sopko
 • MUDr. Beáta Šoltýsová
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Tatiana Gurčíková
 • MUDr. Barbora Kmečová
 • MUDr. Štefan Repka
 • MUDr. Patrik Jakubek
 • MUDr. Andrea Čákyová
 • MUDr. Eva Kucerová
 • MUDr. Gabriel Kleban
 • MUDr. Milada Pavlušová
 • MUDr. Milan Ivanco
 • MUDr. Róbert Doričko
 • MUDr. Martin Feník
 • MUDr. František Šarišský
 • MUDr. Jaroslav Šudík
 • MUDr. Peter Makara MPH
 • MUDr. Jana Haničáková

 


Harmonogram zasadnutí Prezídia a Rady RLK Prešov na rok 2024 TU

 


Rokovanie orgánov RLK Prešov

 

 • Rokovanie Prezídia RLK Prešov

          - Zápisnica z rokovania Prezídia RLK Prešov zo dňa 19.1.2017

          - Zápisnica z rokovania Prezídia  a Rady RLK Prešov zo dňa 16.2.2017

          - Zápisnica z rokovania Prezídia RLK Prešov zo dňa 20.4.2017

          - Uznesenia Prezídia RLK Prešov zo dňa 17.5.2017

 

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Prešov zo dňa 12.10.2020

         - Zápisnica z rokovania Prezídia  a Rady RLK Prešov zo dňa 16.2.2017

         -  Zápisnica z rokovania mimoriadnej Rady RLK Prešov zo dňa 16.3.2017

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Prešov zo dňa 22.6.2017

         - Zápisnica z rokovania Rady RLK Prešov zo dňa 14.9.2017

 

 • Rokovanie Kontrolného výboru RLK Prešov

          - Uznesenie KV RLK Prešov o platnom skončení volieb SRLK 2020 v pôsobnosti RLK Prešov (5.10.2020)

 

Zhromaždenie delegátov

XVIII. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Prešov

P o z v á n k a

Vážená kolegyňa, vážený kolega,

Pozývam Vás na XVIII. Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory v Prešove, ktoré sa uskutoční dňa 28.11.2019 (štvrtok) o 15:00 hod. v priestoroch Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č.2, Prešov.

Na programe zasadnutia budú pravidelné správy o činnosti Prezídia a Rady RLK, Kontrolného výboru RLK, správa o činnosti sekretariátu a hospodárení RLK.

Teším sa na spoločné stretnutie

S pozdravom,

MUDr. Peter Makara, MPH, Prezident RLK Prešov

Vybavuje: Mária Kandráčová, Sekretariát RLK

 

POZVÁNKA na XVIII. Zhromaždenie delegátov RLK Prešov

PROGRAM XVIII. Zhromaždenia delegátov RLK Prešov