Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Pre lekárov
  2. >
  3. Ambulantná pohotovostná služba APS

Ambulantná pohotovostná služba APS


 


ROKOVANIA O LSPP

26.4.2017

APS ide do finále

 

20.9.2016

List ministrovi zdravotníctva o pokračovaní riešenia problematiky LSPP


9.6.2016

SLK predstavuje návrh novej Ambulantnej pohotovostnej služby na ministerstve zdravotníctva

 

25.5.2016

Návrh SLK pevnej siete ambulantnej pohotovostnej služby (APS)

Súčasný stav siete LSPP

Návrh novej siete LSPP

 

25.4.2016

Slovenská lekárska komora sa aktívne zúčastňuje rokovaní na Ministerstve zdravotníctva SR k problematike organizácie a legislatívnej úpravy Lekárskej služby prvej pomoci vrátane určenia pevnej siete poskytovateľov LSPP. 
Dňa 25.4.2016 MZ SR zorganizovalo stretnutie za účasti stavovskej organizácie lekárov  - Slovenskej lekárskej komory, v ktorej sú organizovaní prakticky všetci všeobecní lekári. Stretnutia sa zúčastnili aj združenia zastupujúce poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti – ZAP a ASL SR, ale aj zástupcovia jednotlivých VÚC, zástupcovia ÚDZS i Všeobecnej zdravotnej poisťovne. 
Na rokovaní boli prezentované návrhy jednotlivých skupín na možné, či požadované zmeny vo fungovaní LSPP. 
Mimoriadny Snem SLK poveril Radu SLK presadzovať zmeny v  organizácii LSPP - zrušenie povinnosti výkonu LSPP pre lekára VAS, skrátenie LSPP v trvaní  maximálne do 22:00 hod,  zrušenie výjazdovej LSPP, zabezpečenie primeraného financovania LSPP, ale aj stanovenie pevnej (optimálnej) siete staníc LSPP. V zmysle týchto požiadaviek pracovná skupina SLK v zložení MUDr. Teremová, MUDr. Vasiľová a JUDr. Škodler prezentovala tento návrh SLK.
Viac sa dozviete TU.