Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
 1. RLK
 2. >
 3. RLK Košice

Orgány

Prezídium Kontrolný výbor
Rada Delegáti snemu
Zhromaždenie delegátov  
Rokovanie orgánov RLK Košice

 

 


 

PREZÍDIUM RLK Košice

Prezídium RLK Košice - voľby do orgánov RLK zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Jitka Mačalová – členka (predseda SRLK Košice II)
 • MUDr. František Kujnisch (predseda SRLK Košice – okolie)

RADA RLK Košice

Rada RLK Košice - voľby zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová – prezidentka
 • MUDr. Marián Hojstrič – viceprezident (predseda SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Jitka Mačalová – členka (predseda SRLK Košice II)
 • MUDr. Martina Muchová – členka (SRLK Michalovce)
 • MUDr. Mária Popadičová – členka (SRLK Spišská Nová Ves)
 • MUDr. Ľudmila Vasilková – členka (predsedníčka SRLK Trebišov)
 • MUDr. František Kujnisch – člen (predseda SRLK Košice – okolie)
 • MUDr. Eva Ševecová (predsedníčka SRLK Košice I.)
 • MUDr. Zsolt Varga – člen (SRLK Rožňava)

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Košice

Kontrolný výbor RLK Košice - voľby do orgánov RLK zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Miriam Dziaková – predsedníčka
 • MUDr. Helena Hojstričová – členka
 • MUDr. Mária Spišáková - členka
 • MUDr. Dana Šolcová – členka
 • MUDr. Juraj Bernát - člen
 • MUDr. Martin Murcko - člen
 • MUDr. Kornélia Fabišíková - členka

DELEGÁTI SNEMU RLK Košice

Delegáti Snemu SLK za RLK Košice - voľby zo dňa 7.9.2021

 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Jitka Mačalová
 • MUDr. Miriam Dziaková
 • doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. Dalimír Zobka
 • MUDr. Mária Popadičová
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Róbert Roland
 • MUDr. Ľudmila Vasilková

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Košice

 • MUDr. Tomáš Andráš
 • MUDr. Michal Baník
 • MUDr. Juraj Bernát
 • MUDr. Júlia Brandeburová
 • MUDr. Valéria Cehulová
 • MUDr. Lucia Cifraničová
 • MUDr. Róbert Čellár, PhD.
 • doc. MUDr. Viera Doničová, PhD.
 • MUDr. Marta Draľová
 • MUDr. Gabriela Dučová 
 • MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
 • MUDr. Kornélia Fabíšiková
 • MUDr. Eva Hirner
 • MUDr. Marián Hojstrič
 • MUDr. Helena Hojstričová
 • MUDr. Zuzana Hrubá 
 • MUDr. Ján Janus
 • MUDr. Milan Jarabák
 • MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 • MUDr. Monika Jurková
 • prof. MUDr. Miroslav Kitka
 • MUDr. Peter Klubert
 • MUDr. Dáša Kmecová
 • MUDr. Peter Krcho, PhD.
 • MUDr. František Kujnisch
 • MUDr. Ján Luczy, PhD.
 • doc. MUDr. Norbert Lukan, PhD.
 • MUDr. Jitka Mačalová
 • MUDr. Martina Muchová
 • MUDr. Martin Murcko
 • MUDr. Jana Pirčová
 • MUDr. Mária Popadičová
 • prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
 • MUDr. Róbert Roland
 • MUDr. Drahomíra Schwartzová, PhD.
 • MUDr. Renáta Smiková
 • MUDr. Mária Spišáková
 • MUDr. Eva Ševecová
 • MUDr. Dana Šolcová
 • MUDr. Agáta Seifertová
 • MUDr. Ladislav Varga
 • MUDr. Zsolt Varga
 • MUDr. Ľudmila Vasilková
 • MUDr. Valéria Vasiľová
 • MUDr. Dalimír Zobka

 


Rokovanie orgánov RLK Košice

Plán zasadnutí Prezídia a Rady RLK Košice na rok 2024

 

Dátum

Prezídium RLK KE

Rada RLK KE

17.01.2024

16:00

-

14.02.2024

16:00

-

13.03.2024

15:30

16:30

17.04.2024

16:00

-

15.05.2024

16:00

-

12.06.2024

15:30

16:30

11.09.2024

15:30

16:30

16.10.2024

16:00

-

13.11.2024

16:00

-

18.12.2024

15:30

16:30

 

Zasadanie Zhromaždenia delegátov RLK KE – termín určený na zasadaní Rady RLK KE 9/24  

 

Rokovanie Zhromaždenia delegátov RLK Košice

2022

Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov RLK Košice 


2021

Zhromaždenie delegátov RLK Košice sa bude konať dňa 7.9.2021 od 16:00 v priestoroch Hotela Centrum v Košiciach


2020

2.11.2020  - Plánované Zhromaždenie delegátov RLK Košice, ktoré sa malo konať dňa 3.11.2020 je ZRUŠENÉ!


 

Rokovanie Prezídia RLK Košice  

 

2023

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 17.1.2023

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 28.2.2023


2022

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 25.1.2022

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 24.5.2022

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 27.9.2022

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 20.12.2022


2021

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice 19.10.2021

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 22.6.2021

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 18.5.2021

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 16.2.2021


2020

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 18.2.2020

Uznesenia zo zasadnutia Prezídia RLK Košice zo dňa 21.1.2010


 

Rokovanie Rady RLK Košice

 

2022

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 25.1.2022

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 26.4.2022


2021

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 22.6.2021

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 16.3.2021


2020

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 29.9.2020

Uznesenia zo zasadnutia Rady RLK Košice zo dňa 23.6.2020