Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Prešov (8.9.2021)

PREZÍDIUM RLK Prešov

Prezídium RLK Prešov – voľby do orgánov RLK Prešov konané dňa 16.9.2021

 • MUDr. Peter Makara, MPH – prezident RLK
 • MUDr. Eva Bérešová – viceprezidentka RLK
 • MUDr. Juraj Staško – člen (predseda SRLK Prešov)
 • MUDr. Pavel Oravec – člen
 • MUDr. Peter Klein, MBA – člen

 

RADA RLK Prešov

Rada RLK Prešov – funkcionári zvolení voľbami na Zhromaždení delegátov RLK Prešov konanom dňa 8.9.2021

 • MUDr. Peter Makara, MPH – prezident
 • MUDr. Eva Bérešová – členka (predsedníčka SRLK Poprad)
 • MUDr. Juraj Staško – člen (predseda SRLK Prešov)
 • MUDr. Milan Ivanco – člen (predseda SRLK Humenné)
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – členka (predsedníčka SRLK Levoča)
 • MUDr. Peter Klein, MBA – člen
 • MUDr. Pavel Oravec – člen
 • MUDr. Marcel Litavec – člen (predseda SRLK Bardejov)
 • MUDr. Patrik Jakubek – člen (predseda SRLK Vranov nad Topľou)

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Prešov

Kontrolný výbor RLK Prešov – voľby do orgánov RLK Prešov konané dňa 8.9.2021

 • MUDr. Mikuláš Ilčin – predseda
 • MUDr. Miroslav Baník – člen
 • MUDr. Martin Feník – člen
 • MUDr. Andrea Čákyová – členka
 • MUDr. Štefan Repka – člen
 • MUDr. Vladimír Filip – člen
 • MUDr. Gabriel Kleban – člen

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK PREŠOV

Delegáti Snemu SLK za RLK Prešov – voľby konané dňa 8.9.2021

 • MUDr. Peter Makara, MPH
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Eva Bérešová 
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Štefan Repka
 • MUDr. Andrea Čákyová

 

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK Prešov

 • MUDr. Juraj Staško
 • MUDr. Miroslav Baník
 • MUDr. Jaroslav Daňo, PhD.
 • MUDr. Peter Gazdík
 • MUDr. Štefan Hudačko
 • MUDr. Jozefa Jurigová
 • MUDr. Peter Klein, MBA
 • MUDr. Anton Leško
 • MUDr. Peter Oríšek
 • MUDr. Ivan Perečinský
 • MUDr. Rudolf Smik
 • MUDr. Daniela Tarbajovská
 • MUDr. Peter Zbojovský
 • MUDr. Michaela Petríková
 • MUDr. Mikuláš Ilčin
 • MUDr. Marcel Litavec
 • MUDr. Vladimír Filip
 • MUDr. Petr Klimek
 • MUDr. Helena Leščišinová
 • MUDr. Eva Bérešová
 • MUDr. Juraj Beniak
 • MUDr. Jaroslav Grochola
 • MUDr. Ivan Hlinka
 • MUDr. Martin Lajoš
 • MUDr. Pavel Oravec
 • MUDr. Alica Sekanová
 • Doc. MUDr. Ivan Solovič CSc.
 • MUDr. Ján Sopko
 • MUDr. Beáta Šoltýsová
 • MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
 • MUDr. Tatiana Gurčíková
 • MUDr. Barbora Kmečová
 • MUDr. Štefan Repka
 • MUDr. Patrik Jakubek
 • MUDr. Anna Balaščáková
 • MUDr. Andrea Čákyová
 • MUDr. Eva Kucerová
 • MUDr. Gabriel Kleban
 • MUDr. Milada Pavlušová
 • MUDr. Milan Ivanco
 • MUDr. Róbert Doričko
 • MUDr. Martin Feník
 • MUDr. František Šarišský
 • MUDr. Jaroslav Šudík
 • MUDr. Peter Makara MPH
 • MUDr. Jana Haničáková

 


SRLK Prešov

 

SRLK Sabinov

 

SRLK Bardejov

 

SRLK Poprad

 

SRLK Levoča

 

SRLK Stará Ľubovňa

 

SRLK Vranov nad Topľou

 

SRLK Svidník

 

SRLK Humenné

 

SRLK Snina