Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

SRLK Trenčín
predseda MUDr. Juraj Masaryk
telefon +421 907 545 200
email masaryk72@gmail.com
 
SRLK Prievidza
predseda MUDr. Vazil Bílik
telefon +421 903 462 253
email bilikvasil@centrum.sk
   
SRLK Považská Bystrica
predseda MUDr. Pavol Buršík
telefon +421 948 718 636
email pavol.bursik@gmail.com
   
SRLK Ilava
predseda MUDr. Viliam Cíbik, PhD.
telefon +421 905 488 907
email viliam.cibik@gmail.com
   
SRLK Nové Mesto nad Váhom
predseda MUDr. Renáta Ráclavská
telefon +421 903 720 100
email raclavska@mail.t-com.sk
   
SRLK Púchov
predseda MUDr. Miroslav Pavlák
telefon +421 905 754 005
email drmpavlak@gmail.com
   
SRLK Myjava
predseda MUDr. Peter Šťastný
telefon +421 903 476 750
email peter.stastny@pobox.sk