Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021


 

Voľby 2020-2021

Voľby do orgánov RLK Trenčín (7.9.2021)

PREZÍDIUM RLK Trenčín

Voľby do orgánov RLK Trenčín sa konali na volebnom Zhromaždení delegátov RLK Trenčín dňa 7.9.2021

 • MUDr. Lintner Rudolf - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Masaryk Juraj – viceprezident (predseda SRLK Trenčín)
 • MUDr. Fogašová Iveta – členka Rady SRLK Trenčín
 • MUDr. Buršík Pavol - predseda SRLK Považská Bystrica
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav - predseda SRLK Púchov

 

RADA RLK Trenčín

Voľby do orgánov RLK Trenčín sa konali na volebnom Zhromaždení delegátov RLK Trenčín dňa 7.9.2021

 • MUDr. Lintner Rudolf - prezident (SRLK Trenčín)
 • MUDr. Masaryk Juraj – predseda SRLK Trenčín
 • MUDr. Fogašová Iveta – členka Rady SRLK Trenčín
 • MUDr. Buršík Pavol - predseda SRLK Považská Bystrica
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav - predseda SRLK Púchov
 • MUDr. Ráclavská Renáta - predsedkyňa SRLK Nové Mesto n/V.
 • MUDr. Repíková Miriam - SRLK Nové Mesto n/V.
 • MUDr. Cíbik Viliam PhD – predseda SRLK Ilava
 • MUDr. Bílik Vazil – predseda SRLK Prievidza

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Trenčín

Voľby do orgánov RLK Trenčín sa konali na volebnom Zhromaždení delegátov RLK Trenčín dňa 7.9.2021

 • MUDr. Ehsan Noman - predseda
 • MUDr. Chudíková Vlasta - člen
 • MUDr. Chudý Ivan - člen
 • MUDr. Šimurka Pavol, PhD. - člen
 • MUDr. Bezecná Jana - člen
 • MUDr. Piačková Renáta – člen
 • MUDr. Durdík Karol - člen

 

DELEGÁTI SNEMU SLK ZA RLK Trenčín

Voľby do orgánov RLK Trenčín sa konali na volebnom Zhromaždení delegátov RLK Trenčín dňa 7.9.2021

 • MUDr. Lintner Rudolf MBA - prezident RLK
 • MUDr. JUDr. Pavlák Miroslav – SV pre legislatívu
 • MUDr. Perichtová Magdaléna – SV pre vnútorný život
 • MUDr. Štefanec František – SV prre zahraničie
 • MUDr. Bílik Vazil – SV pre vzdelávanie
 • MUDr. Teremová Zuzana
 • MUDr. Ehsan Noman

 


SRLK Trenčín

 

SRLK Prievidza

 

SRLK Bánovce nad Bebravou

 

SRLK Myjava

 

SRLK Považská Bystrica

 

SRLK Púchov

 

SRLK Nové Mesto nad Váhom

 

SRLK Ilava