Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktuality
  2. >
  3. SLK odsudzuje znevažovanie odborníkov

SLK odsudzuje znevažovanie odborníkov

26.6.2023

Slovenská lekárska komora je hlboko pobúrená  obsahom anonymnej webovej stránky potratari.com.

Cielené znevažovanie popredných odborníkov za to, že vykonávajú svoje lekárske povolanie  v súlade s platnými právnymi predpismi  a poskytujú odbornú zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej špecializácie, nemožno prejsť mlčaním. Úvodná ilustrácia a výzva k prenasledovaniu lekárov je totožná so stredovekým honom na čarodejnice. Používanie slova vražda v tejto súvislosti je nielen amorálne, ale je aj v príkrom rozpore s právnou definíciou vraždy.

Takéto extrémne prejavy šíriace nenávisť v spoločnosti, dokonca proti konkrétnym lekárom, nemožno v demokratickej spoločnosti tolerovať. Niektorí narušení jedinci ich môžu pochopiť ako výzvu konať. V zahraničí to už  viedlo  k útokom na lekárov s tragickými následkami. 

SLK vyzýva  orgány činné v trestnom konaní, aby tieto protispoločenské prejavy netolerovali a bez meškania vo veci začali konať. 

Prezídium Slovenskej lekárskej komory