Vyjadrenia SLK


 

 

30.3.2022

Vyhlásenie SLK ku situácii s vyjednávaním o zmluvných podmienkach  medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami - tu

22.3.2022

SLK reaguje na navýšenie finančných zdrojov pre zdravotníctvo - tu

21.3.2022

SLK kritizuje, že rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli na covid, stále neodškodnili

Slovenská lekárska komora vníma veľmi negatívne skutočnosť, že doteraz nebola v NR SR prijatá právna úprava, ktorá by umožnila rýchle a jednoduché odškodnenie príbuzných zdravotníckych pracovníkov, ktorí zomreli na covid v súvislosti s výkonom povolania,“ vyjadrila stanovisko lekárskej komory jej hovorkyňa Nancy Závodská.

Komora je podľa jej slov rozčarovaná tým, že zdravotníckym pracovníkom, ktorí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti riskovali život a, žiaľ, v záujme ochrany života a zdravia iných covidu podľahli, ako aj ich príbuzným, nebola dosiaľ poskytnutá satisfakcia formou jednorazového odškodnenia.

Celý článok, ktorý zverejnili Zdravotnícke noviny,  nájdete tu

18.3. 2022

Aktuálna výzva SLK v súvislosti s cenami energií - tu

 

15.3. 2022

Vyjadrenie SLK v súvislosti s uvoľnením protipandemických opatrení nájdete tu

 

11.3. 2022

Memorandum SLK a ďalších zdravotníckych organizácií nájdete tu

 

9.3. 2022

Apel na predsedu Vlády SR 

Slovenská lekárska komora vydala aktuálne vyhlásenie, v ktorom apeluje na predsedu vlády, aby zabezpečil sľúbené dofinancovanie sektora. Celé vyhlásenie nájdete tu

 

8.3.2022

Vyhlásenie SLK k aktuálnemu financovaniu zdravotníctva nájdete tu

 

1.3. 2022

Aktuálne vyhlásenie SLK v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti utečencom z Ukrajiny -nájdete tu

 

25.2.2022

Vyhlásenie SLK: Podpora lekárskemu stavu a obyvateľstvu Ukrajiny nájdete tu

 

22.2.2022

Anketa SLK pre lekárov o násilí v ambulaniciách - vyhodnotenie nájdete tu

 

21.2.2022

Aktuálne vyhlásenie SLK k predpisovaniu liekov

V súvislosti s aktuálnou problematikou predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín niektoré subjekty vydali vlastné odborné usmernenia na vykonávanie predpisu humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

V tejto súvislosti Slovenská lekárska komora upozorňuje na to, že v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z.z. na vydávanie odborných usmernení v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti je oprávnené výlučne MZ SR; odborné usmernenia vydané inými osobami sú právne irelevantné.

Slovenská lekárska komora odporúča lekárom, aby sa pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín riadili Zákonom č. 362/2011 Z.z. a rozhodnutím MZ SR zo dňa 15.02.2022 – rozhodnutie nájdete tu:

Rozhodnutie k novele 362.pdf

 

18.2.2022

Stanovisko SLK k nariadeniu MZSR, týkajúce sa  predpisovania liekov

  • Posledné Nariadenie MZ SR vychádza z predpisov platných počas krízového stavu. Záverečná veta o nemožnosti odvolať sa a o platnosti po zverejnení na webe MZ SR je jednoznačná.
  • Diskusia, ktorá prebiehala pri prvom on-line stretnutí organizovanom MZ SR, predstavovala pozitívny posun oproti stavu pred prijatím novely. Negatívom je vynechanie mnohých účastníkov pri niektorých následných diskusiách.
  • Legislatívne platná časť nariadenia je presná, primerane krátka – dve strany, interpretácia nebude dvojzmyselná. (dlhé odôvodnenie má ako vždy pri prijímaní právneho rozhodnutia vysvetliť a podporiť Rozhodnutie).  
  • Rozhodnutie odstránilo najväčšie nedostatky predchádzajúcich materiálov.
  • Pozitívom je, že sa prestalo hovoriť o liekoch bez preskripčného obmedzenia.
  • Ostáva veľký nedostatok (aj keď korekcia k možnosti ústneho dohovoru je správna), aká je  predstava dohody medzi lekármi v praxi, je to vraj jednoduché, tvrdíme, že nie je to jednoduché.
  • Možnosť ponechania delegovanej preskripcie na obdobie 2 mesiace je neprimerane krátke.
  • Vznikol priestor na ďalšiu pokojnú niekoľkomesačnú diskusiu a nie je vylúčené, že praktická aplikácia rozhodnutia bude lepšia, ako teraz vyzerá ma papieri.
  • Slovenská lekárska komora informuje o svojich krokoch v časopise Medikom, bude sa snažiť na webovej stránke vysvetľovať nejasnosti a odpovedať na otázky svojich členov. 
  • Nemeníme názor, že je potrebné v NR SR urobiť korekcie v novele zákona.

Prezídium SLK, 18.2.2022

 

31.1.2022 - Stanovisko SLK k medializovaniu úmrtia a choroby lekára

Obdobie, ktoré prežívame počas pandémie, je náročné na psychiku všetkých obyvateľov. Presadzujú sa rôzne, často protichodné názory, popierajú sa desaťročiami overené medicínske postupy. Rozhovor, ktorý odznel v internetovom vysielaní v uplynulých dňoch, s účasťou dcéry lekára (tiež lekárky), ktorý umrel pre COVID, však prekročil hranicu akceptovateľnosti. Chápeme bolesť pri odchode rodinného príslušníka, nezakladá to však právo nevyberaným spôsobom obviňovať kolegov, lekárov aj sestry,  vrcholom je v tomto rozhovore použitie výrazu vražda.

Slovenská lekárska komora nie je kompetentná riešiť občianskoprávnu alebo trestnoprávnu zodpovednosť účastníkov rozhovoru. Nie je kompetentná riešiť problém príslušnej nemocnice. Bez ohľadu na to, či sú účastníci tohto prípadu členmi Slovenskej lekárskej komory alebo nie, však považujeme za svoju povinnosť vyjadriť sa a zároveň sa zastať našich kolegov lekárov.

Nechceme sa k celému obsahu rozhovoru vyjadrovať bez podrobných informácií. Tie, ktoré verejne odzneli, sú však podľa nášho názoru v rozpore s etikou a medicínskymi faktami. Tvrdenia dcéry zosnulého bez snahy redaktora konfrontovať ich s ostatnými zamestnancami dotknutých oddelení hrubým spôsobom zavádzajú verejnosť, znevažujú prácu lekárov, sestier a ostatných zdravotníkov a poškodzujú ich osobnú a profesionálnu česť. Nedivme sa, ak jednou z príčin odchodu našich mladých lekárov je atmosféra, ktorá vládne v zdravotníctve a celkovo v spoločnosti.

Množstvo rozhorčených telefonátov, ktoré sme v týchto dňoch dostali od kolegov, sme prestali počítať. Možno príde chvíľa, keď súčasné problémy v zdravotníctve budú len slabým odvarom budúcich. Dozrel čas, aby sa lekárov zastali nielen niektorí politici a niektoré médiá, ale aby sa ozvali silným hlasom tí pacienti, v prvom rade s prekonaným COVID-om, ktorým lekári rôznej špecializácie pomohli vrátiť zdravie a ktorým zachránili život.

Slovenská lekárska komora je presvedčená, že naši zdravotníci- lekári, sestry, ako aj ostatný zdravotnícky personál - si plnia svoje povinnosti s najlepším vedomím a svedomím v prospech pacientov. Ak sú dôvodné pochybnosti, sú tu príslušné orgány, aby to preverili.  Bezprecedentné, nepodložené útoky však zbytočne podnecujú vášne a ešte viac rozdeľujú už aj tak rozdelenú spoločnosť.

Slovenská lekárska komora, 31.1.2022

 

20.1.2022

Slovenská lekárska komora reagovala na tlačovú konferenciu na MZ SR k predpisovaniu liekov 20.1.2022

Slovenská lekárska komora sa dnes spolu s predstaviteľmi ďalších zdravotníckych organizácií zúčastnila prostredníctvom svojho viceprezidenta na online stretnutí, organizovanom MZ SR, ktoré sa venovalo novele zákona č. 362/2011, týkajúcej sa predpisovania liekov. SLK prezentovala svoj postoj, pripomienky a návrhy k novele, ktoré sme už predtým zverejnili aj v dvoch tlačových správach (posledná  včera 19.1.2022).

O tlačovej konferencii k tejto téme, ktorá sa dnes konala na pôde MZ SR z iniciatívy poslancov OĽaNO, sme sa dozvedeli náhodne počas spomínaného online stretnutia.

Trváme na výhradách, pripomienkach a návrhoch, ktoré sme k spornej novele už niekoľkokrát, vrátane spomínaného dnešného online stretnutia, prezentovali a budeme čakať na návrhy riešenia zo strany MZ SR a kompetentných, ktoré by mali byť prezentované už nasledujúci pondelok. Následne v pripomienkovom konaní k tomu zaujmeme konštruktívne stanovisko.

Slovenská lekárska komora, 20.1.2022

13.1.2022

Prezídium SLK sa vyjadrilo k predpisovaniu liekov po novom.

Tlačovú správu nájdete TU

 


Vyjadrenia SLK v roku 2021

Vyjadrenia SLK v roku 2020

Vyjadrenia SLK v roku 2019

Vyjadrenia SLK v roku 2018