Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 

Na základe uznesenia Rady Slovenskej lekárskej komory zo dňa 14. januára 2020 bola ustanovená za predsedníčku odbornej sekcie FBLR MUDr. Majeríková. Za členov boli schválené MUDr. Sameková a MUDr. Chamutyová.

MUDr. Gabriela Majeríková: gmajerikova@gmail.com

MUDr. Martina Sameková: samekova@atlas.cz

MUDr. Katarína Chamuytová: k.chamutyova@gmail.com