Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
MUDr. Pavel Oravec
MUDr. Pavel Oravec

Člen

Kontaktovať
MUDr. Róbert Roland
MUDr. Róbert Roland

Člen

Kontaktovať
MUDr. Valéria Vasiľová
MUDr. Valéria Vasiľová

Člen

Kontaktovať
MUDr. Peter Makara, MPH
MUDr. Peter Makara, MPH

Člen

Kontaktovať
Doc. MUDr. Marián Vicián, CSc.
Doc. MUDr. Marián Vicián, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Jozef Tholt
MUDr. Jozef Tholt

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ján Červeň
MUDr. Ján Červeň

Člen

Kontaktovať
Doc. MUDr. Norbert Lukán, CSc.
Doc. MUDr. Norbert Lukán, CSc.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Peter Pekarovič
MUDr. Peter Pekarovič

Člen

Kontaktovať
MUDr. Rudolf Lintner, MBA
MUDr. Rudolf Lintner, MBA

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ján Boldizsár
MUDr. Ján Boldizsár

Člen

Kontaktovať
MUDr. Jaroslav Šimo
MUDr. Jaroslav Šimo

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ingrid Dzurňaková, MBA
MUDr. Ingrid Dzurňaková, MBA

Člen

Kontaktovať
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH

Členka

Kontaktovať
MUDr. Karol Mičko
MUDr. Karol Mičko

Člen

Kontaktovať