Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Stály výbor pre vzdelávanie

Stály výbor pre vzdelávanie

Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.
Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD.

Predseda

Kontaktovať
Prof. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.
Prof. MUDr. Ivan Bartošovič, PhD.

Člen

Kontaktovať
MUDr. Eva Bérešová
MUDr. Eva Bérešová

Člen

Kontaktovať
MUDr. Vazil Billík
MUDr. Vazil Billík

Člen

Kontaktovať
MUDr. Andrej Kubašek
MUDr. Andrej Kubašek

Člen

Kontaktovať
MUDr. Vladimír Majerík
MUDr. Vladimír Majerík

Člen

Kontaktovať
MUDr. Elena Majorová
MUDr. Elena Majorová

Člen

Kontaktovať
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc.
Doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc.

Člen

Kontaktovať