Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Aktivity

Aktivity Prezidenta

AKTUÁLNE ROKOVANIA

KOREŠPONDENCIA


 

AKTUÁLNE ROKOVANIA

27.04.2022

Prezident SLK rokoval spolu s viceprezidentom SLK MUDr. J. Šimom na Ministerstve zdravotníctva v súvislosti s realizáciou plánu obnovy a odolnosti SR. Spolu s členmi Rady za VLD a VLDD sa zúčastnili workshopu k navrhovanej Koncepcii VAS, ktorú na SLK viedol spolu s analytikom p. Martinom Smatanom. Viedol pracovnú poradu pracovníkov sekretariátu SLK. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.

26.04.2022

Prezident SLK spolu s prezidentom RLK Žilina, viceprezidentom SLK MUDr. R. Rolandom a členom Rady SLK MUDr. J. Červeňom a právnikom SLK Mgr. Z. Senešim sa stretli na Jeseniovej lekárskej fakulty v Martine s vedením fakulty a medikmi a informovali ich o postupe a povinnostiach i výhodách členstva v lekárskej komore po ukončení štúdia.

20.04.2022 

Prezident SLK sa venoval práci na portáli i-med v spolupráci s m.prof. Doc. MUDr. Milanom Dragulom, PhD. a s Mgr. Ľ. Sebíň. Zúčastnil sa osláv  a diskusie v rámci osláv 30. výročia SKZL.

12.04.2022

Prezident SLK spolu s prezidentom RLK Banská Bystrica sa stretli s predsedom VÚC a predstaviteľmi VÚC Banská Bystrica. Viedol rokovanie Prezídia SLK a zúčastnil sa rokovania redakčnej rady časopisu Medikom. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.

06.04.2022

Prezident SLK sa zúčastnil zasadnutia Správnej rady Lekár a.s., ktorým je za SLK jediným akcionárom. Stretol sa s predstaviteľmi ZAP. Pripravoval spolu s pracovníkmi S-SLK program rokovania Prezídia SLK a venoval sa ďalšej práci na sekretariáte SLK.

26.3.2022

Prezident SLK otvoril XIV. ročník podujatia LEKOMSKI 2022, na ktorom sa zúčastnil a odovzdal ceny víťazom spolu s prezidentom RLK Žilina.

25.3.2022

Prezident SLK otvoril stretnutie členov Rady SLK s predstaviteľmi Českej lekárskej komory. Programom stretnutia boli témy katalógu výkonov a odmeňovania lekárov.

22.3.2022

Prezident SLK sa ako člen päťčlennej komisie zúčastnil pohovorov s uchádzačmi v rámci výberového konania na miesto riaditeľa sekretariátu SLK. Venoval sa práci na sekretariáte SLK.

16.3.2022

Prezident SLK spolu s prezidentom RLK Trnava sa stretli so županom Trnavského samostatného kraja. Na spoločnom rokovaní rozobrali vzájomné problémy týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Prezident SLK sa venoval práci na sekretariáte SLK.

9.3.2022 

Spolu s prezidentom RLK Nitra sa zúčastnili rokovania na VÚC Nitra s predsedom a riaditeľom zdravotníckeho odboru NSK.

8.3.2022

Prezident SLK sa zúčastnil a vystúpil ako hosť na online webinári EK – The State of Health in the EU and Slovakia. Viedol rokovania Prezídia SLK a Rady SLK. Zúčastnil sa spoločného stretnutia zástupcov SLK, ANS, AŠN, ASLSR a ZAP k financovaniu zdravotníctva.

1.3.2022

Prezident SLK otvoril rokovanie Stálych výborov SLK pre vzdelávanie a vnútorný život, rokoval so zástupcami ZAP a ASL SR, spolu s redaktorkou časopisu Medikom a grafikom pripravoval podklady na tlačovú konferenciu, venoval sa práci na sekretariáte SLK.

2.2.2022

Stretnutie členov Prezídia SLK pod vedením prezidenta SLK so zástupcami SK(8) –  riaditeľmi odborov zdravotníctva samosprávnych krajov.

8.2.2022

Prezident SLK viedol rokovanie Prezídia SLK.

9.2.2022

Prezident SLK s viceprezidentom SLK sa stretli s predsedníčkou zdravotníckeho výboru NR SR.

16.2.2022

Prezident SLK rokoval s prezidentkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek o možnosti legislatívnych úprav. Prezident SLK a viceprezidenti SLK sa zúčastnili na stretnutí na pozvanie štátnej tajomníčky MZ SR ku katalógu výkonov.


KOREŠPONDENCIA

25.1.2022

List ministrovi - Kompenzácie platieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti