Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

 


Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica (9.9.2021)

Oznam prezidenta RLK BB, MUDr. Karola Mičku pre lekárov 

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica - 26.11.2019 o 15:30 hod., Radnica mesta Banská Bystrica

SMUTNÁ SPRÁVA

Pozvánka na seminár Kazuistiky ÚDZS 2019 - 16.5.2019

Pozvánka na Zhromaždenie delegárov RLK Banská Bystrica - 7.11.2018 o 15:30 hod.

Pozvánka na Mimoriadne Zhromaždenie delegárov RLK Banská Bystrica - 9.1.2018 o 16:00 hod.

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica - 9.11.2017 o 15:30 hod., Radnica mesta Banská Bystrica)

Pozvánka na odborný seminár ,,ČO prináša prax lekára IV." (27.9.2017, Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica)

 


 

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica (20.10.2022)

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK BANSKÁ BYSTRICA sa bude konať dňa 20. októbra 2022 (štvrtok) o 15,30 hod. v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica - Cikkerova sieň (2. poschodie), Nám. SNP 1, Banská Bystrica.

 

Oznam o konaní Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica (9.9.2021)

ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV RLK BANSKÁ BYSTRICA sa bude konať dňa 9. septembra 2021 (štvrtok) o 15,30 hod. na Radnici mesta Banská Bystrica, Cikkerova sieň, Nám. SNP 1, Banská Bystrica.

 


Oznam prezidenta RLK BB, MUDr. Karola Mičku pre lekárov 

Vážené kolegyne, kolegovia.

Kontroly preskripcie liekov s indikačným obmedzením a následne vyžadovanie úhrady ceny lieku od predpisujúceho lekára v prípade nedodržania obmedzenia, vyvoláva zbytočne ďalšie napätie, v beztak nedobrých vzťahoch medzi špecialistami a všeobecnými lekármi. (Cui prodest?) Môj názor je ten, že zodpovedný má byť ten lekár, ktorý daný liek s IO indikuje a nie ten, ktorý predpisuje recept. V tomto príspevku nechcem polemizovať a správnosti postupu VšZP (to bude predmetom ďalšieho príspevku). Chcem len navrhnúť, ako sa dá táto situácia zvládnuť racionálne a bez zbytočných emócií.   A je zrejmé, že bude treba spoločným úsilím zmeniť paragrafy zákona 362/2011, ak nie zákon celý...

Predpis lieku nie je kúpa tovaru, ako si to predstavuje laická verejnosť a niektorí "odborníci" z ministerstva a kadejakých inštitútov. Pri predpise - aj opakovanom - je treba skontrolovať indikáciu, IO, silu daného lieku, potrebu ďalšieho používania, dátum posledného predpisu a v neposlednom rade aj stav pacienta. To nie je : ja len recept...   

Ako to robím ja a ako to navrhujem ostatným špecialistom (predpis lieku je zo zákona súčasť vyšetrenia) :

  1. Pri prvovyšetrení, alebo indikácii nového lieku predpisujem jedno balenie na mesiac, pri kontrole o mesiac sa pýtam na znášanlivosť a nežiadúce účinky lieku. Ak je všetko v poriadku, predpisujem OPAKOVANÝ RECEPT, podľa termínu ďalšieho vyšetrenia - na 3, alebo 6 mesiacov. Je možné určiť periodicitu a počet opakovaní, čiže pacient si vyberie každý mesiac jedno balenie, alebo každé tri ak ide o balenie na 3 mesiace, až do termínu ďalšej kontroly.
  2. Pri kontrolách vypisujem opakovaný recept na čas do ďalšej kontroly.
  3. V terajšej situácii (keď VL odmietajú predpisovať lieky s IO) vypisujem opakovaný recept podla termínu ďalšej kontroly v mojej ambulancii.

Organizácia predpisov je na každom z nás. Dobré je, ak pacient prinesie lístok s názvom a silou lieku aký užíva. Ideálna je komunikácia emailom, alebo SMS správou. Je možné si požiadať o recept telefónom, vtedy je treba samozrejme názvy a silu liekov zapísať. Je samozrejmé, že komunikáciu robí zdravotná sestra, samotné vypísanie RP je na lekárovi. Po skončení ordinačných hodín to zaberie niekoľko minút, odhliadnuc od toho, že ak si zavediete systém opakovaných RP pri kontrolách, pacienti nebudú mať dôvod vyžadovať predpis RP mimo kontrol. Ak teda pacient požiada o vypísanie RP, dostane odpoveď: zajtra budete mať RP v lekárni.   

O ostatných problémoch medzi VL a špecialistami v ďalšom príspevku. 

S pozdravom 


MUDr. Karol Mičko
Prezident RLK BB  

interná a kardiologická ambulancia    

  


Zhromaždenie delegátov Regionálnej lekárskej komory Banská Bystrica sa bude konať dňa 26. novembra 2019 /utorok/ o 15.30 hod. v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica - Cikkerova sieň, Nám. SNP 1, Banská Bystrica /2. poschodie/


SMUTNÁ SPRÁVA

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 13.06.2019 vo veku nedožitých 74 rokov nás navždy opustil náš kolega a zároveň úžasný lekár MUDr. Dušan RYBÁR.

Mnohým nám bude veľmi chýbať. Bol to výnimočný človek, so zmyslom pre spravodlivosť, čestnosť a obrovskú pracovitosť. Bol to človek plný lásky, porozumenia a neutíchajúcou dávkou ochoty pomáhať všetkým bez rozdielu. Jeho šíriaci sa humor nechýbal na nijakom stretnutí s ním. Rozdával radosť a úsmev všade, kam vkročil.

Drahý pán doktor, posielame Vám do neba obrovský úsmev, lásku a úctu spolu s odkazom: Nikdy na Vás nezabudneme !

Česť Vašej pamiatke.

Posledná rozlúčka bude dňa 19.06.2019 o 13,00 hod. v Dome smútku v Rimavskej Sobote.


Pozvánka na seminár Kazuistiky ÚDZS 2019 - 16.5.2019

 


Pozvánka na Zhromaždenie delegárov RLK Banská Bystrica - 7.11.2018 o 15:30 hod.


Pozvánka na Mimoriadne Zhromaždenie delegátov RLK Banská Bystrica - 9.1.2018 o 16:00 hod.


Zhromaždenia delegátov RLK Banská Bystrica sa bude konať dňa 9.novembra 2017 /štvrtok/ o 15,30 hod.v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica – Cikkerova sieň, Nám. SNP 1, Banská Bystrica /2. poschodie/, kde budú prednesené správy o činnosti Rady a Prezídia RLKBB, Kontrolného výboru RLKBB a Vyhodnotenie hospodárenia RLKBB za rok 2016.


Pozvánka na odborný seminár ,,ČO prináša prax lekára IV." (27.9.2017, Hotel Kaskády, Sliač - Sielnica)