Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME

Voľby 2020-2021

 


 

Voľby 2020-2021

 

Voľby do orgánov RLK Banská Bystrica konané na Zhromaždení delegátov RLK Banská Bystrica dňa 9.septembra 2021

PREZIDENT RLK Banská Bystrica - zvolený voľbami na ZD dňa 9.9.2021

MUDr. Karol Mičko

 

RADA RLK Banská Bystrica - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 9.9.2021

 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH - predsedníčka SRLK Rimavská Sobota
 • MUDr. Vladimír Majerík - predseda SRLK Banská Bystrica
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH - SRLK Zvolen
 • MUDr. Milena Nosková - predsedníčka SRLK Veľký Krtíš
 • MUDr. Tatiana Vigodová - predsedníčka SRLK Revúca
 • MUDr. Peter Sečník - SRLK Lučenec
 • MUDr. Martin Tkáčik - predseda SRLK Brezno
 • MUDr. Katarína Tužinská - predsedníčka SRLK Žarnovica

 

KONTROLNÝ VÝBOR RLK Banská Bystrica - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 9.9.2021

 • MUDr. Vincent Zúbek - SRLK Banská Bystrica
 • MUDr. Ondrej Kollár - SRLK Veľký Krtíš
 • MUDr. Andrea Baníková - SRLK Lučenec
 • MUDr. Martin Olej - SRLK Zvolen
 • MUDr. Viera Kühnelová - SRLK Brezno
 • MUDr. Mária Machová - SRLK Banská Bystrica
 • MUDr. Mirko Trojčák - SRLK Veľký Krtíš

 

DELEGÁTI Snemu SLK za RLK Banská Bystrica - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 9.9.2021

 • MUDr. Vincent Zúbek
 • MUDr. Andrea Baníková

 

ČLENOVIA STÁLYCH VÝBOROV SLK - funkcionári zvolení voľbami na ZD dňa 9.9.2021

 • MUDr. Jana Wirtschafterová, MPH – Stály výbor pre vnútorný život
 • MUDr. Vladimír Majerík – Stály výbor pre vzdelávanie
 • MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH – Stály výbor pre zahraničie
 • MUDr. Martin Olej - Stály výbor pre legislatívu

 


SRLK Banská Bystrica

 

SRLK Zvolen

 

SRLK Žarnovica

 

SRLK Revúca

 

SRLK Lučenec

 

SRLK Brezno

 

SRLK Rimavská Sobota

 

SRLK Veľký Krtíš