Slovenská lekárska komora

Sme členmi

AEMH CPME
  1. Výhody členstva v komore

Výhody členstva v komore


 


V zákone č. 578/2004 Z. z., § 49 ods. 1  písm. b) sa uvádza: komora chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom povolania lekára a v písm. e) komora zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu povolania lekára. SLK sa usiluje na všetkých úrovniach napĺňať tieto ustanovenia. 

www.lekom.sk: len členovia SLK majú prístup ku kompletným informáciám na webstránke SLK (všetko, čo ako lekár potrebuje vedieť o dianí v oblasti zdravotníctva na Slovensku)

 

Rokovania so zdravotnými poisťovňami

Slovenská lekárska komora založila Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) za účelom presadzovania oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Viac informácií o ZAP nájdete na www.zapsk.sk.

 

Ďalšie vzdelávanie

SLK sprostredkúva výhodnejšie finančné, organizačné a technické podmienky pri ďalšom vzdelávaní členov SLK, pre viac informácií kliknite sem

Časopis Medikom dostávajú členovia SLK (ktorí majú riadne splnené povinnosti člena)

Okrem vyššie uvedeného ponúka Slovenská lekárska komora svojim členom aj iné možnosti a výhody, ktoré sú zverejnené nižšie.
 

Výhody sa stále rozširujú. Môžu ich však využívať len tí členovia, ktorí spĺňajú všetky podmienky riadneho členstva.


ZVÝHODNENÉ PONUKY PRE ČLENOV SLK
 

Viac informácií Vám radi poskytneme na vyžiadanie – kontaktujte nás na sekretariat@lekom.sk

 

- Bankové služby a poistenie

- Všetko pre Vašu ambulanciu

- Auto-moto

- Bývanie

- Relax, cestovanie, voľný čas

 

Výhody - Prehľad

Spoločné vyhlásenie SLK a SAFS

Vytlačte si pre Vaše potreby tlačivo o nehode